ספר שמואל א’ פרק כ”ח חלק רביעי

You do not have access to this note.